Integritetspolicy

DigiHealth er et administrasjonsverktøy som SCOR Sweden Re tilbyr sine kunder for å digitalisere sine kunders helsedata når de søker om forsikring. Landkreditt Forsikring AS behandler personopplysninger i sin virksomhet. For oss er våre kunders personlige integritet viktig. Vi opprettholder dette ved å behandle alle personopplysninger forsiktig og ansvarsfullt. Denne informasjonsteksten skal forklare hvilke personopplysninger Landkreditt Forsikring AS og partnere kan komme til å behandle og til hvilket formål. Landkreditt Forsikring AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen som denne teksten skildrer.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som vi samler inn er informasjon som er nödvendig for å behandle og administrere din söknad om forsikring. Disse opplysningene hentes direkte fra deg eller ROFF (Register over forsikringssökere og forsikrede).

Formålet

Opplysninger som vi samler inn er informasjon som er nødvendig for å behandle og administrere din søknad om forsikring. Disse opplysningene hentes direkte fra deg eller ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede).

Hvordan dine personopplysninger behandles

Tillgang til personopplysninger

Dine personopplysninger er strengt begrenset til personer ansatt hos Landkreditt Forsikring AS eller samarbeidspartnere som har behov for å behandle dine personopplysninger.

Lagringstid

Landkreditt Forsikring AS beholder opplysningene så lenge det trengs for å administrere din forsikring.

Dine rettigheter

Rett til utdrag och rettelse

Du har rett til å begjære ett registerutdrag angående den personopplysningsbehandlingen som Landkreditt Forsikring AS utfører som angår deg. Hvis du anser at noen av opplysningene Landkreditt Forsikring AS har om deg er feilaktig kan du begjære at opplysningene rettes.

Rett til slettning

Dine personopplysninger kommer ikke til å bevares lenger enn det som beskrives under ”lagringstid”. Du har rett til å kreve at personopplysninger som enten er feilaktig eller ikke lenger nødvendige for behandling slettes.

Myndighet

Datatilsynet

Det er ikke mulig å skrive ut denne siden.